System e-rejestracji ruszył (15.09.2011) – na rejestrację pozostało 11 dni – do poniedziałku, 26 września 2011 – dla osób chcących uczestniczyć w wyborach poprzez głosowanie korespondencyjne.

Wszyscy, którzy chcą uczestniczyć osobiście w wyborach parlamentarnych 2011 (przyjść do komisji i zagłosować) powinni się zarejestrować także jak najszybciej – najpóźniej do 6 października 2011 roku.

W tym celu trzeba skorzystać ze specjalnie przygotowanej strony https://ewybory.msz.gov.pl.

W tym celu należy przygotować sobie poniższe dane:

  • numer PESEL,
  • ważny polski paszport, a w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w państwach, na terytorium których można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego można również dokonać zgłoszenia przy użyciu polskiego dowodu osobistego.

W przypadku braku numeru PESEL, MSZ prosi o przekazanie zgłoszenia o wpisanie do spisu wyborców w placówce dyplomatyczno-konsularnej w formie e-mail, faksu, telefonicznej, listownej lub osobistej.

Na stronie zaczynamy od wyboru państwa („wybierz kraj”), po czym przechodzimy do wyboru komisji, której podlegamy lub w której chcemy zagłosować korespondencyjnie głosowanie osobiste lub korespondencyjne. Następnie wpisujemy odpowiednie dane:

*
*
*
*
*

polski paszport lub polski dowód osobisty
*
*
*
*

Ze względu na to, że system jest po raz pierwszy testowany w praktyce MSZ apeluje do Polaków rejestrujących się o cierpliwość i wyrozumiałość.

W razie wypadku nie działania systemu przez dłuższy czas, występowania błędów trzeba skorzystać ze starej metody – wysłania zgłoszenia do najbliższego konsulatu e-mailem, faxem czy też pocztą. (opis TUTAJ, wzór zgłoszenia TUTAJ)

W razie niepowodzenia e-rejestracji na stronie https://ewybory.msz.gov.pl/ – pojawia się komunikat:

    „Wpisane w formularzu dane zawierają błędy. Proszę o sprawdzenie, czy wpisane dane są zgodne z danymi zawartymi w paszporcie lub dowodzie osobistym. W przypadku, gdy wpisane w formularzu dane są zgodne z danymi zawartymi w paszporcie lub dowodzie osobistym a nadal wyświetlany jest błąd prosimy o bezpośredni kontakt z wybraną placówką dyplomatyczną lub konsularną.”

14.09.2011: Podzielamy niepokój z opóźnieniami ze strony MSZ i PKW w sprawie wyborów, do wyborów zostały 24 dni, a w dalszym ciągu nie działa rejestracja elektroniczna (e-rejestracja). Zwłaszcza, że dla rejestrujących się do głosowania korespondencyjnego pozostało dużo mniej czasu – zaledwie 10 dni (w tym dni wolne).